Opis

Program do odczytu i analizy danych z tarcz tacho, kart kierowców i cyfrowych tachografów.

Tachospeed to zaawansowane oprogramowanie do archiwizacji, analizy, ewidencji i rozliczania czasu pracy kierowców z tachografów analogowych i tachografów cyfrowych. Program umożliwia odczytanie i analizę aktywności kierowcy: czasu jazdy, innej pracy, dyspozycyjności, przerw i odpoczynków z wykresówek, kart kierowców, tachografów cyfrowych oraz pozostałych danych takich jak m.in. przebieg pojazdu, miejsca rozpoczęcia i zakończenia, jazdy bez karty, stany licznika, przeprawy promowe, kalibracje, przekroczenia prędkości, szczegółowe prędkości, zdarzenia i błędy. Program kontroluje czas pracy kierowcy zgodnie z przepisami rozporządzenia 561/2006 oraz AETR. Program posiada budowę modułową, moduły: analogowy, cyfrowy, ewidencyjny, rozszerzony moduł kontrolny pozwalają na analizę danych w różnych przekrojach i okresach, sporządzenie wydruków kontrolnych z wysokościami mandatów nakładanych przez ITD, sporządzenie ewidencji czasu pracy kierowców dla PIP (systemy rozliczeń: podstawowy, równoważny, zadaniowy, praca realna, przestój, praca w porze nocnej, praca w niedziele i święta, nadgodziny 50%, nadgodziny 100%, średniookresowe, dyżury 50%, dyżury 100%, odbiory), przygotowanie zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu, rozliczenie tankowań i paliwa, przypominanie o terminach odczytów, terminów związanych z użytkowaniem samochodu, rozliczenie delegacji i diet krajowych i zagranicznych i inne.

TachoSpeed TA+TC:

 • wprowadzanie zeskanowanych wykresówek
 • automatyczny odczyt aktywności zarejestrowanych na tarczce oraz ilość przebytych kilometrów
 • możliwość dodania drugiego pojazdu w sytuacji gdy kierowca używał tarczki na kilku pojazdach
 • ręczne edycja aktywności, czasu pracy i ilości przebytych kilometrów
 • automatyczne wykrywanie jazdy w załodze
 • archiwizowanie zapisanych tarczek i danych cyfrowych oraz możliwość ich późniejszego przeglądania i analizowania
 • automatyczna weryfikacja prawidłowości podpisu cyfrowego przy wprowadzaniu do programu plików cyfrowych
 • podgląd aktywności, czasu pracy oraz ilości przejechanych kilometrów zapisanych w postaci plików cyfrowych
 • archiwizacja plików cyfrowych w niezmienionym formacie DDD
 • możliwość zapisania w zewnętrznym katalogu zapisanych w bazie programu plików cyfrowych oraz wykresówek
 • możliwość wprowadzenia dodatkowych czynności, jak L4, urlop wypoczynkowy, okolicznościowy, itp.
 • możliwość ręcznego wprowadzenia aktywności zapisanych na wydruku z tachografu
 • integracja danych cyfrowych z danymi odczytanymi z zapisanych w bazie tarczek
 • generowanie raportów kontrolnych pod kątem Rozporządzenia 561/2006
 • generowanie raportów kontrolnych pod kątem Umowy AETR
 • generowanie raportów kontrolnych z wykroczeniami zgodnych taryfikatora kar
 • przypominanie o wygasaniu badań technicznych pojazdów, ubezpieczeń, certyfikatów, ważności kart kierowców, badań lekarskich, itp.
 • generowanie, na podstawie wprowadzonych danych, gotowych do podpisu
  • zaświadczeń o działalności
  • karty ewidencyjnej kierowcy
  • oświadczeń poświadczających spełnianie wymagań i zatrudnienie kierowcy
  • karty ewidencyjnej pojazdu
 • identyfikacja różnicy przejechanych kilometrów
 • raport przebiegu pojazdu
 • porównywanie danych pobranych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy
 • możliwość obliczenia średniego zużycia paliwa na podstawie pełnych tankowań

Rozszerzony moduł kontrolny RMK (opcja):

 • generowanie zbiorczych raportów kontrolnych dla wszystkich, lub kilku wybranych kierowców jednocześnie
 • pełen dostęp do opcji oraz preferencji raportu kontrolnego
 • możliwość ustawienia 1 z 3 różnych metod identyfikacji naruszeń nieprzerwanej jazdy
 • generowanie raportów kontrolny zawierających szczegółowe informacje dotyczące aktywności kierowców i czasów ich trwania
 • pełna edycja danych widocznych na raporcie
 • możliwość zaznaczenia błędu selektora
 • możliwość sporządzenia kontroli takiej, jak przeprowadza inspekcja poprzez skorzystanie z protokołu i decyzji
 • współpraca z szybkim skanerem dokumentowym oraz skanerem mobilnym zasilanym przez port USB