Umowy na blisko 15 milionów złotych podpisał białostocki oddział GDDKiA na realizację pierwszej grupy zadań w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
Około 1/3 z zadań przewidzianych w tym roku do realizacji na terenie Podlasia, jest już w realizacji. W zrealizowanych będzie 31 inwestycji, w większości są to zadania dwuletnie. Na część z nich została podpisana umowa w formie projektuj i buduj, w niektórych przypadkach – np. w Sokółce i Grajewie – ruszyły roboty budowlane.

Na przełomie sierpnia i września w Sokółce ruszyła przebudowa drogi krajowej nr 19 na jej śródmiejskim odcinku – ul. Grodzieńskiej – o długości około 300 metrów. Zakres prac jest szeroki i obejmuje: przebudowę podziemnej infrastruktury technicznej (m.in. poprawa odwodnienia poprzez budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej), wykonanie lewoskrętów, sygnalizacji świetlnej oraz położenie nowej nawierzchni za ponad półtora miliona złotych.

Prace prowadzone są połówkami jezdni, w związku z tym wprowadzony został ruch wahadłowy kierowany sygnalizacją świetlną oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h.

5 września została podpisana umowa na przebudowę ul. Wojska Polskiego (DK-65) w Grajewie. Prace właśnie się rozpoczęły. Na odcinku 1400 metrów powstanie kanalizacja deszczowa oraz przebudowane zostaną urządzenia sieci energetycznej i teletechnicznej, a w przyszłym roku – po położeniu nowej nawierzchni – zmieniona zostanie też organizacja ruchu, pojawią się m.in. wysepki spowalniające – kanalizujące ruch, zatoka autobusowa itd. Realizacja przewidziana jest na lata 2016–2017.

20 maja br. podpisana została umowa w systemie projektuj i buduj na przebudowę skrzyżowania DK-16 z drogami niższej kategorii na rondo w miejscowości Poćkuny. Obejmie ona także infrastrukturę techniczną, więc przygotowanie i realizacja odbędzie się w latach 2016–2017.

Podobnie wygląda sytuacja z budową drogi rowerowej Augustów – Przewięź wzdłuż DK-16. Droga będzie miała ponad 6 km długości i 2 m szerokości o nawierzchni asfaltowej. Obecnie ruch i pieszy i rowerowy odbywa się po jezdni i jej poboczu, co zwłaszcza w okresie turystycznym jest bardzo niebezpieczne. Umowa w systemie projektuj i buduj podpisana została 4 czerwca 2016 r.

W sierpniu Oddział GDDKiA w Białymstoku podpisał też umowy na dokumentację projektową dotyczącą – przebudowy skrzyżowania w miejscowości Rutki na DK-16 (w pobliżu granicy z woj. warmińsko-mazurskim), na budowę zatok autobusowych i chodników stanowiących dojście do nich w miejsc. Jeziorki (DK- 16) oraz na przejście przez miejscowość Słochy Annopolskie na drodze nr 62.

Przygotowywana jest też dokumentacja na budowę chodników wraz z kanalizacją deszczową w miejscowościach Malinniki (870 m. DK-19), Zabłudów (200 m, DK-19), i Drohiczyn (566 m, DK-62).

(GDDKiA Białystok)