MAN wprowadza nową generację systemu hamowania awaryjnego EBA (Emergency Brake Assist) i sygnału ostrzeżenia o nagłym hamowaniu ESS (Emergency Stopping Signal). Równocześnie system EBA oraz nowy system utrzymania pasa ruchu LGS (Lane Guard System)będą wyposażeniem seryjnym w pojazdach, w przypadku których wyposażenie to od listopada będzie wymagane przy pierwszej rejestracji. Dotyczy to zdecydowanej większości pojazdów ciężarowych MAN, autokarów i autobusów dalekobieżnych (MAN i NEOPLAN) oraz podwozi autokarów MAN.

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, od listopada 2015 r. obowiązek wyposażenia w system hamowania awaryjnego odpowiadający poziomowi bezpieczeństwa 1 będzie dotyczył wszystkich nowych dwu- i trzyosiowych pojazdów ciężarowych o maksymalnej masie całkowitej powyżej 8 ton i tylnej osi z zawieszeniem pneumatycznym. System utrzymania pasa ruchu będzie natomiast bezwzględnie wymagany w dwu- i trzyosiowych pojazdach ciężarowych powyżej 3,5 ton.

System hamowania awaryjnego EBA montowany w pojazdach MAN od lipca 2015 r. spełnia zaostrzone wymagania ustawowe odpowiadające poziomowi bezpieczeństwa 2, które będą obowiązywać w przypadku nowych pojazdów rejestrowanych od listopada 2018.
Opracowany przez MAN system hamowania awaryjnego EBA nowej generacji wykorzystuje informacje przekazywane z czujnika radarowego znajdującego się z przodu pojazdu oraz z kamery zainstalowanej na szybie przedniej. Współpraca tych czujników pozwala na bardziej niezawodną interpretację kompleksowych sytuacji występujących na drodze oraz na szybszą i bezpieczniejszą identyfikację pojawiających się przeszkód. System wcześniej uruchamia proces hamowania awaryjnego.

Przy dużej prędkości trudniej jest zidentyfikować obiekty stojące aniżeli pojazdy jadące z przodu. Dlatego system musi być w stanie rozróżniać obiekty istotne dla zagrożenia (np. pojazd stojący z powodu awarii lub stojący na końcu korka) od obiektów nieistotnych (znaki drogowe, wjazdy do tunelu, mosty i wiadukty). W celu skutecznego ograniczenia nieuzasadnionego uruchomienia procesu hamowania awaryjnego, system reaguje dopiero wówczas, gdy z bardzo dużym prawdopodobieństwem można uznać, że sytuacja na drodze została zinterpretowana prawidłowo. System dokładnie analizuje taką sytuację, aby ustalić, czy stojąca przeszkoda rzeczywiście znajduje się przed pojazdem na danym pasie jazdy.

Przy projektowaniu sposobu funkcjonowania systemu EBA pod względem ostrzegania i reakcji wykorzystane zostały informacje udostępnione przez Politechnikę w Monachium (TU München). Uczelnia ta prowadzi analizy zachowań kierowców w symulatorze jazdy, m.in. pod kątem ich koncentracji, zdarzeń odwracających uwagę kierowców, wpływu stresu na ich zachowanie oraz zachowania w sytuacjach awaryjnych.

System awaryjnego hamowania EBA został zaprojektowany zgodnie z zasadą, że „inicjatywa w zakresie podejmowania działań powinna pozostawać w rękach kierowcy”. Taka filozofia ostrzegania stosowana przez MAN spotyka się z dużą akceptacją wśród kierowców.
Zintegrowanie dwóch technologii oznacza, że obiekty są identyfikowane równocześnie przez radar i kamerę. Rozwiązanie to pozwala na ograniczenie ryzyka nieuzasadnionego wysyłania sygnałów ostrzeżenia. W ten sposób udało się MAN osiągnąć cel, zgodnie z którym emitowane sygnały ostrzegawcze powinny jak najmniej rozpraszać kierowców.

Na podstawie własnej oceny sytuacji, kierowca może zignorować zarówno wysyłany przez system EBA sygnał ostrzegawczy, jak i zainicjowany automatycznie proces hamowania awaryjnego. Aby przerwać ostrzeżenie lub proces automatycznego hamowania, wystarczy użyć pedału gazu lub hamulca, bądź też włączyć kierunkowskaz i rozpocząć zmianę pasa jazdy.

W przypadku, gdy niebezpieczeństwo kolizji zostanie wyeliminowane, np. w wyniku zjechania przez wolno jadący pojazd na pobocze, proces awaryjnego hamowania zostaje automatycznie zakończony przez system.

System EBA reaguje na zauważony obiekt wymagający awaryjnego hamowania i na brak reakcji kierowcy (brak zmiany pasa ruchu lub hamowania), generując sekwencję różnych działań. Najpierw jest ostrzeżenie dźwiękowe i symbol na wyświetlaczu. Równocześnie napełniane są już przewody hamulcowe, w celu skrócenia czasu ewentualnej reakcji. Uruchomione zostają także światła hamowania, aby z wyprzedzeniem przesłać sygnał ostrzeżenia dla pojazdów jadących z tyłu.

Dodatkowo MAN EBA zmniejsza moment obrotowy silnika już na etapie wysyłania sygnału ostrzegania. Jest to dodatkowe ostrzeżenie – jeżeli kierowca nie zareaguje odpowiednio na ten sygnał, system równolegle z sygnałem ostrzegawczym uruchamia automatycznie proces hamowania (hamowanie ostrzegawcze). W przypadku dalszego niebezpieczeństwa wystąpienia kolizji i braku stosownej reakcji ze strony kierowcy system EBA włącza hamowanie awaryjne, które w idealnych warunkach pozwoli uniknąć pojazdowi jadącemu z prędkością 80 km/h najechania na przeszkodę.

W przypadku nagłego hamowania system ostrzegania ESS (Emergency Stopping Signal) uruchamia, oprócz świateł hamowania, także migacze pulsujące z większą częstotliwością (ostrzeżenie o awaryjnym hamowaniu), informując w ten sposób jadące za nim pojazdy o wystąpieniu goźnej sytuacji. Przeprowadzane badania pokazały, że wczesne ostrzeganie pozwala na uniknięcie wypadków wjechania w tył pojazdu.

Nowy system utrzymania pasa ruchu LGS jest wyposażony w kamerę najnowszej technologii. Pozwala to na precyzyjniejszą identyfikację pasa ruchu i dzięki temu na ograniczenie do minimum liczby ostrzeżeń wysyłanych bez potrzeby.

System LGS przy prędkości powyżej 60 km/h monitoruje pozycję pojazdu w stosunku do pasa ruchu i wysyła ostrzeżenie w przypadku, gdy doszło do najechania w niezamierzony sposób na linię ograniczającą pas ruchu. Układ potrafi samodzielnie zidentyfikować zmianę warunków panujących na pasie ruchu. Ostrzeganie możliwe jest wtedy, gdy pas ruchu jest oznakowany zarówno z lewej jak i z prawej strony oraz posiada minimalną szerokość.

LGS uwzględnia także fakt, że wielu kierowców pojazdów użytkowych ze względów bezpieczeństwa, z reguły preferuje jazdę po zewnętrznej stronie pasa – po prawej stronie w krajach, w których obowiązuje ruch prawostronny, tak więc w przypadku jazdy po tej stronie sygnał ostrzegawczy wysyłany jest później. Ponadto system automatycznie przestawia się w zależności od kraju na ruch prawo- lub lewostronny.

źródło: MAN