Co to jest karta kierowcy i jakie informacje zawiera?

Karta kierowcy jest spersonalizowanym dokumentem, niezbędnym do monitorowania czasu pracy kierowców pojazdów ciężarowych. Na karcie znajdziemy dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, numer prawa jazdy czy PESEL. Przechowuje także informacje o czasie pracy, przerwach, odpoczynku, oraz inne istotne dane związane z prowadzeniem pojazdu. Posiadanie karty jest obowiązkowe dla kierowców pojazdów powyżej 3,5 tony oraz przewożących więcej niż 9 osób.

Proces sczytywania danych z karty kierowcy

Sczytywanie danych z karty kierowcy odbywa się za pomocą czytnika kart kierowcy i tachografu. Potrzebne jest oprogramowanie, które otwiera pliki DDD. Zaleca się regularność odczytów – minimum raz na 28 dni. Istotne jest, aby urządzenie zapewniało pełną zgodność z kartami G2V2 i tachografami cyfrowymi 2-generacji.

Inne ważne kwestie

 • Pojemność czytnika i możliwość pobierania automatycznie danych.
 • Kompatybilność z dostępnymi na rynku urządzeniami.
 • Zdalne odczytywanie danych przy użyciu narzędzi telematycznych.

Najczęstsze problemy i błędy

Najczęstszymi błędami podczas sczytywania danych z karty kierowcy są błędy ludzkie, przede wszystkim niedochowywanie terminów. Przepisy wymagają minimum jednego odczytu na 28 dni. Inne błędy to nieprawidłowe zakończenie stosunku pracy kierowcy oraz brak sczytania danych w odpowiednim czasie.

Przepisy dotyczące karty kierowcy

Rozporządzenie nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzenie Komisji nr 581/2010 regulują obowiązki związane z kartą kierowcy. Przepisy te określają okresy sczytywania danych, zasady kontroli drogowych, oraz postępowanie w przypadku utraty lub uszkodzenia karty. Dodatkowo, polskie rozporządzenie Ministra Transportu precyzuje kwestie pobierania i przechowywania danych z tachografów i kart kierowców.

Q&A

 1. Jakie są najczęstsze błędy przy sczytywaniu danych z karty kierowcy?
  • Najczęstszymi błędami są niedochowywanie terminów odczytu, brak sczytania danych po ustaniu stosunku pracy oraz nieprawidłowe archiwizowanie informacji.
 2. Jakie informacje zawiera karta kierowcy?
  • Karta kierowcy zawiera dane identyfikacyjne kierowcy oraz informacje o jego aktywności podczas pracy, jak czas prowadzenia pojazdu, przerwy, czy okresy odpoczynku.
 3. Jak często należy przeprowadzać sczytywanie danych z karty kierowcy?
  • Zgodnie z przepisami, odczyt danych z karty kierowcy należy przeprowadzać minimum raz na 28 dni, jednak może być konieczne częstsze odczytywanie w określonych sytuacjach.