W rejestrze dłużników BIG InfoMonitor figuruje 10167 firm transportowych, czyli co siedemnasta, z ponad 177 tys. zarejestrowanych firm tego typu (blisko 6 proc.). Ich nieuregulowane długi przekraczają łącznie 252,6 mln zł.

Średni nieuregulowany w terminie dług takiego przedsiębiorstwa wynosi 24,85 tys. zł. Jest to kwota sporo wyższa od średniej zaległości wszystkich przedsiębiorstw – dłużników w BIG InfoMonitor, wynoszącej 18,46 tys. zł.

Pod względem liczby wpisanych firm – dłużników transport ustępuje jednak w BIG InfoMonitor branżom: handlowej i budowlanej.

Z jego danych wynika, że najwięcej firm transportowych z problemami finansowymi wywodzi się z województwa mazowieckiego (17 proc.) oraz ze Śląska (13 proc.), a ponadto z Wielkopolski (10 proc.) i Dolnego Śląska (8 proc.).

Jeśli chodzi o rekordzistów, to pierwsza dziesiątka dłużników ma „zaległości liczone w milionach złotych”.

Największe łączne długi należą do śląskiej firmy transportowej – jest to pojedyncza zaległość na kwotę bliską 5,3 mln zł. Kolejna firma, również ze Śląska, winna jest jednemu wierzycielowi 3,5 mln zł, kolejna pochodzi z Wielkopolski – jej długi łącznie sięgają 1,8 mln zł.

Złą sytuację w branży potwierdza także analiza wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska (przeprowadzonej na próbie ponad 25 tys. polskich firm).

Wynika z niej, że w kiepskiej kondycji finansowej znajduje się większość przedsiębiorstw transportowych. Zaledwie 7,2 proc. firm transportu kołowego jest w bardzo dobrej finansowej, a 15 proc. – w dobrej kondycji.

Na ocenę kondycji finansowej firm, przeprowadzoną przez Bisnode Polska, bezpośredni wpływ miały takie wskaźniki jak: płynność, wysokość zadłużenia i rentowność.

Dodatkowo wzięta została pod uwagę zdolność finansowa podmiotu, poziom zarejestrowanych, przeterminowanych płatności, zarejestrowane wnioski z sądów gospodarczych o upadłość lub postępowanie naprawcze, ogłoszenie upadłości, rozpoczęcie procesu likwidacji oraz negatywne sygnały prasowe.

Branży z pewnością nie pomaga wprowadzona już w Niemczech, Francji i Włoszech płaca minimalna dla pracowników delegowanych, ocenia Bisnode Polska.