W drogowym transporcie w Europie wskaźniki możliwości przewozowych i cen oleju napędowego notują wzrost, natomiast wskaźnik cen transportu spada.

Taki jest ogólny wniosek trzydziestego wydania raportu Transport Market Monitor.

Opracowała go firma konsultingowa Capgemini Consulting oraz platforma logistyczna Transporeon, która w ciągu roku obsługuje przewozy o wartości ponad 2 miliardów euro na terenie wszystkich krajów europejskich.

Dla wszystkich wskaźników jako podstawę porównania (wskaźnik 100) przyjęto średnie dane z pierwszej połowy 2008 roku.

W czwartym kwartale 2016 r. wskaźnik cen usług transportowych miał wartość 94,5 i zmalał o 0,6 proc. w porównaniu z trzecim kwartałem br. i o 3,7 proc. w porównaniu rok do roku.

We wszystkich kwartałach 2016 roku wskaźnik cen był niższy niż w 2015 roku.

W IV kwartale 2016 roku wskaźnik możliwości przewozowych wzrósł do poziomu 93,6, tj. aż o 10,3 proc. w porównaniu do III kwartału i o 5,7 proc. w porównaniach rdr.

Tak duże zwiększenie podaży usług spowodowały spadek stawek frachtu. Wskaźnik ich cen spadł w IV kwartale 2016 r. do poziomu 94,5, o 0,6 proc. w porównaniu z III kwartałem i o 3,7 proc. w porównaniach rdr.

W ub. roku przez trzy kwartały rósł systematycznie wskaźnik cen oleju napędowego i w końcu roku jego wartość wynosiła 75,2 i był o 7,6 proc. wyższy niż w III kwartale 2016 roku i o 2,1 proc. w porównaniach rdr.

Autorzy analizy stwierdzają, że w IV kwartale 2016 roku w Europie oczekiwany był wzrost wolumenu handlu o 3,2 proc. w porównaniu do III kwartału 2016 roku – do 2128 mld euro.